Back :: Home

S.No. Name and Address of University FAX/PABX/email Name of Vice - Chancellor and Registrar. ISD/STD Code

Phone

Office Residence
1. Banasthali Vidyapith Prof. Chitra Purohit +91-1438 28373 28340
Banasthali 304 022 Prof. Diwakar Shastri 28359 28323
28365
28341,28324
ds@bv.ernet.in
2. Birla Institute of Technology & Science Dr. S. Venkateswaran +91-1596 42090 42215
Pilani 333031 Dr. J.L. Arora 42192 42578
44183
svenkat@bits-pilani.ac.in
3. Jai Narain Vyas University Dr. L.S. Rathore +91-291 432947 740640
Jodhpur 342 001 Shri J.C. Vyas 649733 432963
432947
4. Jain Vishva Bharati Institute Prof. B.C. Lodha +91-1581 22116 22662
Post Box No.6 Dr. Himmat Singh Jain 22230 23316
Ladnun 341 306(Raj)
22116
5. Kota Open University Dr.R.V. Vyas +91-744 421254 422152
Rawatbhata Road Shri M.C. Sharma 426971 427302
Akhelgarh
Kota 324 010
426451
6. Maharshi Dayanand Saraswati University Dr. P.L. Chaturvedi +91-145 787050 787051
Pushkar Bye Pass Shri R.K. Sharma 787057 424880
Ajmer 305 001
787055/787049
787055
7. Mohanlal Sukhadia Univ. Prof. A.K. Singh +91-294 413597 410044
Udaipur 313001 Shri K. Khilji 414166
413150
vc@mlsu.ernet.in
adm@misu.ernet.in
8. Rajasthan Agril. University Dr. N.R. Bhasin +91-151 250443 250469
Bikaner 334002 Shri Shailendra Shrimali 250025 251406
250336
root-raub.raj.nic.in
9. University of Rajasthan Prof(Mrs.) Kanta Ahuja +91-141 512465 210759
Jaipur 302 004 Dr.(Mrs.)P.L.Kushwaha 511206 382822
511799
511070
clibrary@jpl.vsnl.net.in
10. Rajasthan Vidyapeeth Prof. J.P. Verma +91-294 492440 412134
Udaipur 313 001 Dr. Lalit Pandey 492441 418349
492440